Giới thiệu sơ lược về MT4INTRODUCTION TO MT4 PLATFORM
  • MT4 là một phần mềm giao dịch lớn, và có đầy đủ các sản phẩm giao dịch
  • Là phần mềm giao dịch ngoại hối và CFD được yêu thích nhất toàn cầu hiện nay.
  • Hơn 300 sàn giao dịch và ngân hàng đang sử dụng.
Ưu thế của sàn MT4MT4 FUNCTIONAL ADVANTAGE
  • Phân tích biểu đồ tân tiến
  • Một click giao dịch, hổ trợ chưc năng stop loss (chốt lỗ )
  • Các công cụ vẽ và chỉ số phân tích kỹ thuật
  • Phần mềm quốc tế hóa